Transportskøde

Få hjælp til transportskøde – Avoue samarbejder med dygtige advokater landet over, som kan hjælpe og rådgive dig under hele processen.

Advokat rådgivning med digital profil

Transportskøde

Når du køber en bolig på auktion, er det lovpligtigt at udarbejde et transportskøde. Dette skøde giver dig mulighed for at sælge boligen videre efterfølgende, hvor du anvender transportskødet frem for det almindelige skøde.

Fordelen ved at benytte sig af et transportskøde er, at du ikke er forpligtet til at betale en tinglysningsafgift to gange. I stedet har du mulighed for at transportere skødet videre til den næste køber.

Det er altid en god investering at få hjælp og rådgivning fra en boligadvokat, når du skal have udarbejdet et skøde. Det er din sikkerhed for en retmæssig overdragelse.

Faste priser

Vi har gjort advokatbranchen digital, og sparet de dyre adresser og prestigefulde møder væk.

Kompetence

Vi har den nødvendige uddannelse, og den nødvendige erfaring til at rådgive dig bedst muligt.

Til aftalt tid, og aftalt pris

Vi holder vores aftaler, og du kan være helt rolig, der kommer ingen store ekstraregninger.

Sådan fungerer et transportskøde

Ved køb af en bolig på auktion vil der skulle udarbejdes et transportskøde i papirsform. Skødet skal indeholde oplysninger og informationer om den aftale, der er indgået mellem parterne i købsaftalen. Herefter skal skødet underskrives af de to parter og sendes til fogedretten i den kreds, som boligen er beliggende i.

I forbindelse med indsendelse af et transportskøde til retskredsen skal sælger sørge for at indhente samtykkeerklæringer fra panthaverne, der er relevante for købsaftalen.

Efterfølgende vil fogedretten udstede et auktionsskøde i købers navn. Dette modtages i papirsform og skal digitaliseres ved den endelige tinglysning, hvilket sørger for, at boligen er endeligt overdraget til køber.

Forskel på transportskøde og almindeligt skøde for køber

Et transportskøde minder om det almindelige skøde, men der vil være nogle små ting, der er vigtige at være opmærksom på som køber. Sagsbehandlingstiden vil ofte være længere, når der skal foretages en berigtigelse af handlen, hvis det sammenlignes med almindeligt skøde.

Transportskødet vil senere blive vedlagt som bilag, når der skal udstedes et auktionsskøde til boligens endelige køber. Det er altid en god idé at få rådgivning hos en boligadvokat i forbindelse med dette, idet alle juridiske oplysninger skal være korrekte. Hvis ikke alle informationer og oplysninger udarbejdes på rette vis, kan du komme til at hæfte for den videresolgte bolig efterfølgende.

Efterfølgende vil den endelige køber skulle behandle transportskødet som et almindeligt skøde. Dermed forpligtes køber til at betale tinglysningsafgift, der består af en fast afgift og en variabel afgift. Den variable afgift udgøres af boligens købesum, hvoraf afgiften er 0,6 procent af denne købesum.

Bliv kontaktet af en advokat

udfyld formularen herunder, så bliver du kontaktet.

Christina Aagard

Advokat (H)

Advoship Anpartsselskab