Skifteretsattest

Få hjælp til skifteretsattest – Avoue samarbejder med dygtige advokater landet over, som kan hjælpe og rådgive dig under hele processen.

voue samarbejder med dygtige advokater landet over, som kan hjælpe og rådgive dig under hele processe

Skifteretsattest

Står du i en situation, hvor du skal have overdraget en fast ejendom til en ægtefælle eller arvinger efter et dødsfald? Så skal du have udarbejdet en skifteretsattest. Attesten sørger for, at ejendommen overdrages juridisk, og at den nye ejer står som ejer af ejendommen. En skifteretsattest bør altid udarbejdes i samarbejde med en professionel advokat. En boligadvokat har et grundlæggende og godt kendskab til skifteretsattesten, og derfor undgår du mangler og fejl, der i sidste ende kan gøre det til en lang proces.

Faste priser

Vi har gjort advokatbranchen digital, og sparet de dyre adresser og prestigefulde møder væk.

Kompetence

Vi har den nødvendige uddannelse, og den nødvendige erfaring til at rådgive dig bedst muligt.

Til aftalt tid, og aftalt pris

Vi holder vores aftaler, og du kan være helt rolig, der kommer ingen store ekstraregninger.

Hvad er en skifteretsattest?

Når en bolig skal overdrages efter et dødsfald, er det nødvendigt at foretage ændringer i det oprindelige skøde for ejendommen. Dette sker gennem en skifteretsattest, der efterfølgende skal tinglyses, når denne er udarbejdet. En skifteretsattest er et juridisk dokument, der er et bevis på, at arvinger eller ægtefælle har ret til at råde over boligen.

Tinglysningen sker digitalt. Den gør det muligt for den kommende ejer at optage lån i ejendommen, at sælge ejendommen videre eller at få indefrosset ejendomsskatter. Skifteretsattesten er gratis og bliver udstedt af Skifteretten. Bliver denne ikke udarbejdet, må arvinger ikke råde over ejendommen og ejendele fra den afdøde.

Tinglysning af skifteretsattest

Der er flere grunde til, at en skifteretsattest skal tinglyses. Den sikrer, at arvinger eller ægtefælle står som medejer eller eneejer af ejendommen. Samtidig giver det en række økonomiske fordele og muligheder efterfølgende. Dog er det vigtigt, at du er opmærksom på, at en tinglysning er nødvendig, hvis du skal have rentefradrag på en eventuel gæld i ejendommen.

Du skal altid betale en tinglysningsafgift, når et dokument skal tinglyses. Denne afgift er på 1.750 kroner. Desuden skal der tillægges 0,6 % af den offentlige vurdering til denne afgift, som er en tillægsafgift i forbindelse med tinglysning. Videresælges boligen til en ikke-arving, vil tinglysningen ske afgiftsfrit.

Gør det hele korrekt med hjælp fra en advokat

Der er mange forskellige led, når der skal udarbejdes en skifteretsattest. Det gælder både for selve udarbejdelse og tinglysning. En professionel advokat kan hjælpe dig med at få det hele udarbejdet korrekt og efter reglerne. Det giver dig sikkerhed og tryghed, så ejendommen havner hos den retmæssige ejer.

Bliv kontaktet af en advokat

udfyld formularen herunder, så bliver du kontaktet.

Christina Aagard

Advokat (H)

Advoship Anpartsselskab