Skilsmisseskøde

Få hjælp til skilsmisseskøde – Avoue samarbejder med dygtige advokater landet over, som kan hjælpe og rådgive dig under hele processen.

voue samarbejder med dygtige advokater landet over, som kan hjælpe og rådgive dig under hele processe

Skilsmisseskøde

En skilsmisse vil ofte resultere i en række praktiske udfordringer, hvor fælles ejendom skal opdeles. I den forbindelse er det nødvendigt at udarbejde et skilsmisseskøde, der gør det muligt at overdrage fast ejendom til den ene part, hvor begge parter hæfter for boligen. Dette er nødvendigt, hvis du og din ægtefælle ejer en fast bolig sammen, og hvor den ene af jer ønsker at blive købt ud af boligen.

Faste priser

Vi har gjort advokatbranchen digital, og sparet de dyre adresser og prestigefulde møder væk.

Kompetence

Vi har den nødvendige uddannelse, og den nødvendige erfaring til at rådgive dig bedst muligt.

Til aftalt tid, og aftalt pris

Vi holder vores aftaler, og du kan være helt rolig, der kommer ingen store ekstraregninger.

Hvad er et skilsmisseskøde?

Når der er tale om et skøde, er det et juridisk dokument, der angiver den eller de personer, der ejer boligen. Et skøde er nødvendigt ved ethvert boligkøb, og derfor vil overdragelse af en fast bolig også betyde, at et sådant skal udarbejdes.

Skødet kan udarbejdes sammen med en boligadvokat, der sikrer, at det gøres korrekt. Bliver et skøde udarbejdet med fejl eller mangler, vil det kunne have konsekvenser for begge parter i aftalen.

Tinglysning af skilsmisseskøde

Efter udarbejdelse af skødet skal det tinglyses på ejendommen for at være juridisk gældende. Dette sker gennem Det Digitale Tinglysningssystem, hvor Tinglysningsretten skal stemple jeres skilsmisseskøde.

Der medfølger en fast afgift, når et skøde skal tinglyses. Foruden den faste afgift skal der betales en variabel afgift, men denne kan I slippe for, hvis I sørger for at berette om jeres skilsmisse gennem skilsmissebevillingen. I skal sørge for at søge om skilsmisse eller separation, inden I udarbejder skødet og sender det ind til tinglysning.

Udarbejdelse af et skilsmisseskøde

I forbindelse med udarbejdelse af et skilsmisseskøde skal du og din ægtefælle levere en række dokumenter og informationer til en eventuel boligadvokat. Først og fremmest skal jeres separationsbevilling eller skilsmissebevilling udleveres. Ved at indlevere denne bevilling vil I blive fritaget for at betale tinglysningsafgift, der udgør 0,6 procent af den samlede købesum.

Derudover er det nødvendigt med informationer angående den bolig, der er tale om. Her er der brug for ejendommens adresse, overtagelsesdato samt købesummen. Også her er det vigtigt at oplyse gældsovertagelse i forbindelse med overdragelse af jeres fælles bolig til den ene part.

Skødet skal indeholde informationer angående overdragelse af boligen. Her skal I oplyse, hvem der henholdsvis er køber og sælger samt eventuelle oplysninger omkring hæftelser, som overtages i forbindelse med overdragelsen.

Bliv kontaktet af en advokat

udfyld formularen herunder, så bliver du kontaktet.

Christina Aagard

Advokat (H)

Advoship Anpartsselskab